fbpx

Termeni și definiții HSE

Safety First

Muncitor competent

Un lucrător calificat corespunzător, cu o experiență suficientă pentru a lucra în siguranță fără supervizare.

Job periculos

Un job cu potențial foarte mare de pierderi sau vătămare.

Pericol

O afecțiune sau un comportament care are potențialul de a provoca daune personale sau pagube materiale. Categoriile de pericol sunt:

  • Fizice – Alunecarea; împiedicarea; lovirea de sau de către; căderea; puncte de strângere; prins în, sub sau între; leziuni repetitive cauzate de ergonomii slabe; ridicarea de greutăți mari; căldură; frig; zgomot; vibrație; radiații ionizante (raze X, raze gamma, particule beta etc.); sau radiații neionizante (microunde, unde radio, infraroșu, lasere, ultraviolete etc.)
  • Chimice – Toxine sau agenți care au efecte acute sau cronice asupra sănătății și pot fi înghițite, inhalate sau absorbite de corp (prafuri, fumuri, vapori etc.)
  • Biologice – Viruși, ciuperci, bacterii, mucegaiuri, lichide corporale contaminate, canalizări etc.
  • Psihologic – Stres legat de muncă, anxietate, depresie, probleme de sănătate comportamentale etc.
Controlul pericolelor

Odată identificate pericolele și riscurile acestora au fost analizate, sunt puse în aplicare controale pentru a proteja lucrătorii împotriva rănirii și îmbolnăvirii.

  • Controalele inginerești sunt cea mai bună măsură de verificare deoarece pot elimina sau reduce expunerea la pericol prin modificarea echipamentului, produsului chimic sau procesului. Ele constau în substituție, pază, izolare și ventilație. Câteva exemple includ asigurarea echipamentului pentru a preveni contactul accidental cu piese în mișcare, folosirea vopselei din latex în locul celei pe bază de ulei, izolarea echipamentului zgomotos prin închiderea acestuia, ventilația în timpul sudării, instalarea alarmelor și a echipamentelor de monitorizare etc.

Controalele administrative sunt axate pe proces sau procedură. Acestea includ proceduri de muncă în siguranță, coduri de practică, reguli, training, rotirea personalului etc. Procedurile de siguranță în muncă stabilesc un standard de performanță pentru locurile de muncă cu risc ridicat astfel încât acestea să poată fi efectuate cu potențial minim de vătămare sau pierdere. Unele exemple de locuri de muncă cu risc ridicat includ folosirea carcinogenelor, manipularea ferăstrăului, intrarea în spații foarte mici, munca în medii ostile, utilizarea gazelor comprimate și întâlnirea cu animale sălbatice.

Pericol de sănătate

Un pericol fizic, chimic, biologic sau psihologic pentru care există dovezi validate științific că pot avea efecte acute asupra sănătății angajaților expuși.

Incident

Un eveniment nedorit care rezultă în vătămare personală (rănire/boală) sau daune materiale personale (ochelari, dantură etc.)

Management

Persoanele implicate în administrarea programelor, operațiunilor, funcțiilor organizației, inclusiv managerii și supervizorii.

Manager

O persoană care este responsabilă de locul de muncă sau care are autoritate asupra supervizorilor.

Evitat în ultima secundă

Un eveniment nedorit care în circumstanțe un pic diferite ar fi produs vătămare personală sau daune materiale personale.

Înregistrări

Documente incluzând formulare, liste de verificare, rapoarte, memorii etc. care creează un istoric al evenimentelor/activităților și care sunt utile în operarea și întreținerea programului, sistemului etc.

Responsabilitate

Datoria fiecăruia de a face ceea ce îi este atribuit, de așteptat și dinainte înțeles.

Risc

Probabilitatea producerii unui incident și gravitatea potențială (consecințele) a vătămării personale sau a daunei materiale personale.

Cauza primară

Factorii de bază care contribuie la cauza directă a incidentului.

Procedura de operare în siguranță

O descriere scrisă, pas cu pas, a modului de a efectua un job critic de la început până la sfârșit.

Practică de lucru în condiții de siguranță

Un set scris de orientări care stabilesc un standard de performanță pentru o activitate sau un proces de lucru.

Pericol de siguranță

Un pericol fizic sau chimic care poate duce la deteriorarea bunurilor sau la vătămarea angajaților expuși.

Supervizor

O persoană care este responsabilă de locul de muncă sau are autoritate asupra unui alt lucrător, ca spre exemplu supervizor în prima linie, supervizor de schimb, maistru etc.

Sistem

Un grup de articole, persoane, reguli, proceduri, înregistrări etc. dependente între ele care obțin rezultatele dorite.

Vizitator

O persoană prezentă la locul de muncă. Poate fi un membru al publicului sau o persoană care îndeplinește atribuțiile propriului său angajator (spre exemplu, vânzători, furnizori etc.)

Muncitor

Un angajat supervizat de un manager sau un supervizor.

Inventarul muncii

O listă completă de locuri de muncă/sarcini produse printr-o revizuire sistematică a tuturor tipurilor de lucrări efectuate la locul de muncă.