fbpx

Sistemul HSE

Strategia de protecție a muncii

Credem că îmbunătățirile continue ale performanței noastre în materie de sănătate și siguranță a muncii de-a lungul anilor pot fi atribuite unei conștientizări sporite a siguranței în toate operațiunile noastre, îmbunătățirii continue a sistemului nostru de siguranță și unui grad ridicat de cooperare cu clienții și subcontractanții noțtri în îndeplinirea obiectivelor de sănătate și siguranță.

Strategia noastră de siguranță include:

  • Manual HSE
  • Instrucțiuni de siguranța muncii care sunt clare, documentate și înțelese
  • Pregătire HSE completă pentru toții geologii noștri de teren
  • Pregătire pentru toți reprezentanții noștri (Prim ajutor, WHMIS, H2S Alive)
  • Un sistem de raportare a accidentelor/incidentelor
  • Inspecții regulate neprogramate pe teren
  • Întâlniri înainte de sondă care să reitereze regulile de sănătate si siguranță a muncii
  • Trusă de prim ajutor în fiecare mașină și la fiecare locație
  • Codul de conduită profesională instituit și impus
  • Buna comunicare în cadrul organizației și cu clienții