fbpx

Echipa Chinook oferă o varietate de servicii geologice pentru operatorii de servicii de explorare si exploatare în petrol și gaz, incluzând supervizare la sondă, studii de zăcământ, analize geochimice, supraveghere de carotaj, studii petrografice,  core logging, mud logging și geologie operațională. Toate serviciile sânt efectuate de geologi care au lucrat în vestul Canadei, America de Nord, Europa, nordul Africii, Orientul mijlociu și multe alte regiuni ale lumii. De la Foothills în provincia Alberta până la Marea Nordului, Deep Basin până la sonde de petrol greu de adâncime mică sau sonde forate în rezervoare calcaroase, și recuperarea de petrol greu (heavy oil) prin metoda SAGD până la sondele pentru gaz de șist, avem experiența de care aveți nevoie. Echipa noastră de experți este specializată într-o mare varietate de aplicații, inclusiv sonde verticale, direcționale și orizontale.

Contactați-ne pentru mai multe detalii și prețuri

Mai multe detalii despre serviciile noastre le găsiți mai jos

 
 

Servicii de șantier

Supervizare geologică la sondă

Pregătirea eșantioanelor pentru probe, descriere, diagrafie, analiză și interpretare, foraj direcționat (directional drilling) și supraveghere MWD/LWD , mud logging și supervizarea detectării gazului, supravegherea operațiilor geologice speciale (DST, carotaj, geofizică de sondă), rapoarte complete și comunicare eficientă cu clienții.

Geosteering

Supravegherea continuă a operațiunilor de foraj, evaluarea continuă a localizării stratigrafice a sapei de foraj în timp real, corelarea parametrilor de foraj, MWD/LWD și parametrii de gaz din fluidul de foraj în timpul săpatului și în comparație cu profilurile sondelor apropiate, utilizarea informațiilor de la sondele apropiate pentru a  alinia sonda în cele mai bune condiții înaintea forajului orizontal, folosind diagrafii proiectate la adâncimea verticală (TVD logs) în comparație cu diagrafiile sondelor apropiate, monitorizare continuă și evaluare atentă a înclinării și azimutului găurii de foraj relativ la markeri stratigrafici și/sau intervale de strat poros, comunicare continuă cu personalul direcțional în vederea ajustărilor necesare ce vor asigura poziționarea găurii de sondă în cadrul intervalului stratigrafic planificat, evaluarea anticipată a poziției găurii de sondă considerând datele din foraje apropiate sau preconizate, viteza de penetrație.

Supravegherea carotajului

Coordonarea carotajului, supravegherea recuperării carotei, etichetarea și trimiterea probelor de carotă, descrierea carotei.

Geologie in proiecte geotermale

Servicii de geologie și inginerie pentru proiecte de captarea energiei geotermale incluzând geologie de sondă, remote geosteering, servicii de foraj și cpunerea în productie.

Mud-logging

Folosirea detectoarelor de gaz pentru determinarea cantității și specificului compușilor de hidrocarburi eliminați din fluidul de foraj la sitele vibratoare.

Personal

Management de proiect, personal in proiecte de petrol și gaz, soluții de foraj și servicii integrate.

Studii de zăcământ și servicii de laborator

Evaluare de zăcământ

Analiză de bazin, evaluarea zăcămintelor, analiza diagrafiilor de sondă, identificarea de rezerve de hidrocarburi, studii tehnice, modelare geologică regionala sau locală, evaluare geofizică.

Tele-Geosteering

Geosteering la distanța se folosește pentru săparea sondelor orizontale în zone cu resurse mari folosind zăcăminte cu litologie monotonă (silt și șist) cu un control bun al sondei și cunoașterea în profunzime a caracteristicilor rezervorului din sondele de explorare forate anterior.

Geochimie

Analize XRD, XRF și FTIR ce oferă un studiu cantitativ al probelor de sită și al carotelor pentru investigații exploratorii, studii specifice regionale, optimizarea forajului și a punerii in producție, analiză in explorare si exploatare de zacamant.

Petrografie

Diagrafii petrografice, identificarea caracteristicilor petrografice, evaluarea rezervorului, fotografie digitală și export digital de date.

Diagrafie de carotaj

De la corectarea adâncimii până la selectarea intervalelor de analizat, descrierea petrografică și sedimentologică detaliată și interpretarea carotelor de nisipuri sau calcare bituminoase pentru delimitarea cât mai clară a proiectelor de explorare termală.

Servicii geotermale

Servicii geologice și de inginerie pentru proiecte de exploatare geotermală, inclusiv geosteering, foraj și punere in producție, evaluarea rezervorului, geochimie și servicii de laborator.

Asistență geologică

Asistență tehnică pentru evaluarea completă a valorii, rezervelor și potențialului de resurse pentru achiziții, oportunităților de asociere și licitații internaționale.

Operațiuni geologice

Management de proiect pentru programe cu sonde multiple, pregătirea probelor pentru analize, depozitare și expediere,  asistență de geosteering, statistici și analizare pe proiect.

Servicii de laborator

Granulometrie cu site stivuite, analiza procentuală a mineralelor sau granulilor specifici (prin lumină reflectată și secțiuni subțiri), analize petrografice, diagrafie de carotaj, descrieri de carotă, petrografia probelor de sită (prin lumină reflectată și secțiuni subțiri), analize geochimice.

Management de proiect

Identificarea soluțiilor pentru executarea proiectului, documentația regulamentară dinaintea forajului, verificarea respectării protecției muncii, procurarea de echipamente și consumabile.

 

Broșura: Supervizare geologică la sondă


Geothermal Services Brochure

Broșura: Geosteering