fbpx

Chinook Consulting oferă o serie de servicii de geologie și inginerie pentru proiecte de explorare geotermală:

 • Geologie de sondă
 • Geosteering
 • Suport pentru foraj și completarea forajului
 • Evaluarea zăcământului
 • Geochimie și servicii de laborator

Numeroase tehnologii folosite în industria de petrol și gaz au aplicație directă în evaluările geotermale. Expertiza și tehnologiile transferabile deschid posibilități pentru lucrătorii și companiile din domeniul petrolului către proiecte de energie regenerabilă. Informațiile pe care industria petrolului și gazului le-a oferit de-a lungul timpului sunt folosite de alte industrii pentru a avansa explorarea și exploatarea de resurse naturale ca litiul și potasiu.

Exemple de tehnologii transferabile:

 • Foraj orizontal
 • Geosteering asistat de software
 • Interpretare seismică 3D și 4D
 • Cartarea cu precizie a zăcământului
 • Poziționare magnetică (Magnetic ranging)
 • Foraj sub echilibru (Under-balanced drilling)
 • Sisteme de fluid de foraj cu eficiență superioară
 

Geologie de sondă

Supervizarea geologică la sondă este serviciul principal oferit de Chinook Consulting. Sonde geotermale de adâncime în pereche injectare-producție (deep geothermal doublets) și sondele orizontale care recoltează energie geotermală beneficiază de supervizare geologică pe teren în timpul forajului.

Serviciile includ:

 • Pregătirea, descrierea, diagrafia, analiza și interpretarea probelor de sită
 • Foraj dirijat și supervizare MWD/LWD
 • Mud logging și supervizarea degazatorului
 • Supervizarea unor operațiuni geologice specifice (probe de producție, carotaj mecanic și geofizic)

Află mai mult despre supervizarea geologică la sondă

Geosteering

Cu aplicație pentru sondele geotermale orizontale, cu proiecte cu o singură laterală sau mai multe laterale (multi-leg), geosteering este utilizat pentru identificarea poziției stratigrafice și pentru a determina căderile stratigrafice (apparent dips) de-a lungul găurilor de foraj pentru a plasa sondele laterale în locații precise ale zăcământului.

Serviciul include următoarele:

 • Supervizare continuă a operațiunilor de foraj
 • Evaluare continuă a locației stratigrafice la sapa de foraj în timp real
 • Corelarea forajului, a măsurătorilor în timp real de înclinare și geofizice (MWD/LWD) și a parametrilor de gaz în noroiul de sondă din puțul de foraj cu informațiile din sondele săpate în apropiere.
 • Folosirea informației de la forajele apropiate cu scopul amplasării optime a sapei de foraj pentru forajul orizontal, comparând diagrafiile de la forajele apropiate cu diagrafia datelor din foraj (cu precădere citiri Gamma) proiectate pe verticală (TVD logs)
 • Continua monitorizare și evaluare critică a înclinației și azimutului în relație cu reperele stratigrafice și intervalele de porozitate
 • Continua comunicare cu personalul de foraj dirijat pentru a face din timp schimbări în orientarea găurii de sondă, ceea ce vor asigura amplasarea cât mai bună a sondei în intervalul stratigrafic căutat
 • Evaluarea anticipată a poziției găurii de sondă relativ la sondele existente și/sau planificate
 • Avansarea în zăcământ

Aflați mai mult despre serviciile de geosteering

 
 

Foraj și punerea în producție

Serviciile de foraj și punere în producție oferite de Chinook Consulting variază de la operațiuni la cheie până la studii de optimizare și alegerea personalului pentru respectivul proiect. Serviciile includ:

 • Operațiuni și inginerie de foraj
 • Optimizarea planului de livrare a sondei
 • Optimizarea performanței procesului de foraj
 • Administrarea proiectului
 • Planificarea explorării și exploatării
 • Foraj dirijat de la distanță
 • Soluții de foraj
 • Servicii integrate
 • Servicii de forță de muncă

Servicii de foraj și punere in producție

Evaluare de zăcământ

Studierea zăcământului este realizată de echipa noastră tehnică folosind cel mai avansat software de interpretare și analiză.

 • Analiza bazinului
 • Evaluarea zăcământului
 • Analiza diagrafiilor
 • Studii tehnice
 • Geomodeling regional și de rezervor
 • Evaluare geofizică
 • Modelare mineralogică

Mai multe detalii despre evaluarea de zăcământ

 
 

Geochimie și servicii de laborator

 

Analizele geochimice sunt folosite în investigații de explorare, studii regionale, optimizarea forajului și a punerii în producție și în evaluarea și exploatarea terenului și a zăcământului. Instrumentele și procedurile oferite de laboratorul nostru includ:

 • Analiză XRF
 • Analiză XRD
 • Analiză Hiperspectrală
 • Probe de gaz din fluidul de foraj
 • Granulometrie
 • Analize petrografice (incluzând analiza carotei mecanice)

Află mai mult despre serviciile de geochimie

Află mai mult despre serviciile de laborator

Află mai mult despre serviciile de laborator

Chinook este membru în câteva organizații geotermale:

 • CanGEA, o organizație non profit al cărei obiectiv e acela de a promova știința și cercetarea geotermală în Canada.
 • Geothermal Canada, o organizație care promovează industria și potențialul energiei geotermale în Canada prin evenimente informative, cercetare, reguli de muncă și reprezentarea intereselor canadiene pe plan internațional.

Mai multe detalii

Articole conexe

 

Service Brochure