fbpx

Combinație de geologie și geosteering pe locație

Adaptat la anumite zone și zăcăminte, oferim geosteering activ pe locația sondei, bazată pe parametrii individuali sau pe o combinație de parametri incluzând:

  • Probe de sită (litologie, porozitate, fosile)
  • Parametri MWD/LWD (gamma, rezistivitate)
  • Gazul din noroi și carcteristici de cromatografie
  • Determinarea magnetică a distanțelor (ranging)
  • Datele/analizele geochimice

Specialiștii de geosteering combină avansarea în zăcământ folosind software de corelare specializat cu analize petrografice ale probelor de sită, eșantionare geochimice și supraveghere directă a serviciilor legate de geologie (mud-logging, carotaj geofizic, testare, carotaj).

On-site geology Lab
Laborator de geologie pe locație

Combinația dintre informația din probele de sită și folosirea software-ului de corelație specializat permite o avansare precisă și sigură în zăcăminte, chiar și ale celor cu componente de variabilitate laterală sau a celor care depășesc limitele considerate inițial. Geosteering-ul pe locație combină în general mai multe tehnici, de la granulometrie, indicații de hitrocarburi, porozitate și observarea permeabilității până la corelații bazate pe geomodelare și stratigrafie, modelare de rezistivittate și analiza geochimică a probelor de sită.

 
 

Serviciul este utilizat cu succes în forajul sondelor orizontale in zăcăminte cu variabilitate laterală unde calitatea rezervoruili este determinată de observațiile date de  probele de sită.

Abordarea este ideală pentru forarea sondelor multilaterale în zonele de interes cu grosime mică, a sondelor care vizează formațiuni cu litologie eterogenă sau cu litologie variabilă sau orice alte zone de exploatare cu dezvoltare pe orizontal unde observațiile petrografice oferă o perspectivă importantă asupra zăcământului forat.

Geosteering hibrid

Folosind spații de colaborare bazate pe cloud și strângerea datelor în timp real, geologii de pe locații trimit observații petrografice și observații geosteering în timpul forajului.

Implementarea software-ului specializat, coroborarea datelor din platformele cloud și primirea, interpretarea și trimiterea datelor în timp real sporesc valoarea acestei abordări

Broșura de servicii