fbpx

Analiza de bazin și câmpuri petrolifere

Studiile sunt realizate de o echipă tehnică a cărei experiență a acumulat peste 50 de ani de prospecțiuni geologice și geofizice în diverse zone ale lumii, folosind metode de interpretare și software de analiză de ultimă oră.

 • Datele bazinului
 • Evaluarea zăcământului
 • Analiza diagrafiilor
 • Servicii de explorare
 • Studii tehnice
 • Suport tehnic
 • Geomodeling regional și de bazin
 • Evaluare geofizică
 
 

Evaluarea zăcământului

 • Crearea modelului geologic integrat
 • Estimarea porozității și a saturației
 • Evaluarea calității zăcământului
 • Cuantificarea resurselor
 • Suport geologic pentru evaluări corporative și imobiliare
 • Suport geologic pentru studii de abandonare a sondei

Toate informațiile disponibile sunt integrate pentru a caracteriza cantitativ și calitativ zăcământul incluzând:

 • Analiza petrofizică a diagrafiilor sondei
 • Descrierile petrografice ale carotei mecanice și probelor de sită
 • Porozitatea si permeabilitatea, datele SCAL (analize de carotă speciale)
 • Saturația și compoziția fluidului din zăcământ
 • Maturitatea termală, TOC (concentrația de material organic din roca sursă), datele Rock-Eval (evaluarea materialului organic din roca sursă prin metode pirolitice)
 • Teste de producție și rezultatele probelor de producție și testelor din talpa sondei
 • Integrarea datelor seismice
 

Generarea perspectivelor

 • Schițând amploarea și calitatea zăcământului pe baza datelor seismice, diagrafiile sondei și istoricul producției
 • Identificarea posibilităților și a zonelor cu potențial ignorate la momentul finalizării forajului
 • Evaluarea incertitudinii, risc versus oportunitate
 • Ingineria zăcământului (potențialul EOR (de creștere a producției prin diferite metode), evaluarea rezervelor și resurselor)
 • Studii de exploatare și planificarea sondei

Analiza de Rezervor

Echipa noastră oferă studii de bazin si rezervor, exclusive sau studii de caz pentru clienți multipli, în Canada, USA și alte zone petrolifere.

 • Interpretarea stratigrafiei si generarea de suprafețe modelate
 • Date integrate
  • Petrofizică
  • Geofizică
  • Mineralogie
  • Petrologie
  • Analiză petrografică
  • Geochimie
 • Recuperarea hidrocarburilor și analiza costurilor necesare
 • Analiza regională a explorarii și potențialului de exploatare
 • Statistica relației între performanța tehnică și cea financiară

 
 

Analiza diagrafiilor și caracterizarea zăcământului

 • Analiza și interpretarea datelor petrofizice
 • Integrarea analizelor convenționale, MWD analizelor speciale de carotaj
 • Integrarea informațiilor de mud logging, carotaj și probe de sită
 • Analize petrofizice incluzând Vsh (volumele de șisturi), SW (saturația de apă), porozitate, permeabilitate, litologie, TOC (total organic carbon), elasticitate, faciesuri

Studii tehnice

Echipa noastră de geologi, geofizicieni și ingineri vine cu o experiență substanțială și competențe multiple  în industria petrolului și gazelor obținută la nivel național cât și internațional.

 • Examinarea probelor de carotă și descrierea probelor de sită
 • Cartarea zonei
 • Studii structurale, stratigrafice și sedimentare detaliate
 • Studii de mineralogie
 • Studii de hidrogeologie și hidrodinamică

Servicii de Carotaj

Servicii de Geochimie

 

Asistență tehnică

Pentru evaluarea achizițiilor, fuziunilor și asocierilor de tip joint venture
 • Evaluarea de achiziții, fuziuni, asocieri tip joint venture și licitații internaționale
 • Procurarea și examinarea documentelor de licitație
 • Asistența la negocieri
 • Evaluarea datelor
 • Construirea de programe de explorare și exploatare
 • Asistență atât în resurse convenționale, cât și neconvenționale
 • Crearea modelului de zăcământ

Servicii de asistență tehnică

 
 

Geofizică

 • Interpretare seismică folosind multiple platforme de software (Seisware, Transform)
 • Modelling
 • Anticipează proprietățile zăcământului (facies, porozitate, saturație, volumul de șist)
 • Inversiune seismică 3D muti-component
 • Monitorizare 4D (time lapse)
 • Analiză AVO (amplitude vs offset)
 • Planificarea achiziției de date seismice

Transform Seismic